Vis hele kalenderen

19.11.2014

  • Deltar på møte med ordførere i flomutsatte kommuner

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på møte med ordførere i flomutsatte kommuner sammen med statsministeren, olje- og energiministeren, samferdselsministeren og landbruks- og matministeren.

    Sted: Statsministerens kontor