Deltok på Arctic Race-konferansen

Politisk rådgiver, Elnar Remi Holmen deltok onsdag og torsdag på Arctic Race Conference 2014 i Hammerfest. Konferansen ble holdt i regi av på Innovasjon Norges, Statoil, Sparebank 1 Nord-Norge og de tre nordligste fylkeskommunene.

Arctic Race of Norway arrangeres for andre gang i Norge, denne gangen i Finnmark og Troms. I den forbindelse arrangerte sjømat- energi- og reiselivsnæringen en konferansen om næringsutvikling og ringvirkninger i nord.

- Arctic Race er virkelig med å plassere Nord Norge på kartet, hvor flere næringer går sammen om økt samarbeid for å få til økt næringsutvikling og ringvirkninger i nord. Dette er viktig nå som det norske olje- og gasseventyret er på vei nordover, sier Elnar Remi Holmen

Politisk rådgiver Elnar Remi Holmen, flankert av Thor Hushovd (tv) og Dag Otto Lauritzen (OED).

Til toppen