Departementet er åpen om Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet svarer på påstander i VG om hemmelig dialog med Austre Adventfjord.

VG viser i dag til korrespondanse mellom Austre Adventfjord og Nærings- og fiskeridepartementet. Avisen hevder at dialogen mellom partene har vært hemmeligholdt, fordi e-poster ikke har vært journalført.

Nærings- og fiskeridepartementet tilbakeviser påstandene om hemmelighold. Departementet har journalført e-postene, og de kan leses her:

Bekreftelse på møte

Riksarkivet som rette

Spørsmål om dokumentfremleggelse

Det er ikke riktig at Nærings- og fiskeridepartementet har latt henvendelsene ligge. Nærings- og fiskeridepartementet ble i slutten av januar 2014 orientert om saken fra Justis- og beredskapsdepartementet. Saken har etter dette vært til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet. Den 26. februar 2014 ga Justis- og beredskapsdepartementet tilbakemelding til Advokatfirmaet Hjort DA, som representerer Austre Adventfjord, om at Nærings- og fiskeridepartementet ønsket et møte med Austre Adventfjords advokat. Som det fremgår av vedlagte e-postutveksling, hadde ikke advokatfirmaet anledning til å treffe departementet før 4. april 2014.

Departementet ser nå på de juridiske rammene som vil gjelde for et eventuelt salg av eiendommen Austre Adventfjord. Vurderingen er komplisert og omfattende, og vil derfor måtte ta noe tid.

Nærings- og fiskeridepartementets arbeid med saken er koordinert med Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

 

Til toppen