Dere gir oss muligheten til å drømme!

EØS-midlene

«Det hadde vært fint å få asfalt. Når det regner, blir det veldig sølete. Vi hadde også satt pris på å få internett. Nå slutter tilgangen der hvor nabolaget vårt begynner». Dette er noen av ønskene til ungdommer fra ulike rombosettinger vest i Romania.

Ønskene har de lagt frem for ordførerne sine som ledd i et prosjekt Norge finansierer gjennom EØS-midlene.

100 ungdommer fra ulike rombosettinger har nemlig gått på kurs for å bli flinkere til å si fra til lokale styresmakter om sine utfordringer.

Stor fattigdom
I Romania utgjør romfolk om lag 8 prosent av befolkningen. De fleste (ca 80 prosent) lever i fattigdom. I dag er det ofte slik at offentlige tjenester som vei, vann, elektrisitet og kloakk stopper opp der hvor romfolks nabolag begynner.

Målet med prosjektet er å fremme ungdommenes deltakelse i politiske beslutningsprosesser og frivillig arbeid. Dette vil komme flere enn 3500 mennesker fra fattige lokalsamfunn vest i Romania til gode.

Prosjektet gjennomføres av den lokale organisasjonen Ruhama Foundation i samarbeid med Bergen kommune.

Sjokkartet møte
Som en del av samarbeidet reiste femten engasjerte ungdommer fra Ungdommens bystyre i Bergen til Oradea kommune i begynnelsen av september. Gjennom foredrag og feltbesøk lærte de mer om situasjonen for romfolk.

På bloggen skildrer elevene sitt første møte med Romania:

«Langs en liten vei var det tre hus på rekke. Husene var laget av gjørme og siv. Taket besto av planker med tepper over. Huset var ikke større enn en bod. På gulvet lå det en madrass og noen gamle tepper. Her bodde det en famille på seks. Utenfor huset hadde de laget til en liten bålplass der de laget mat.»

     Les mer: Ungdommenes blogg fra turen

Under besøket samarbeidet bergenselevene med romungdom om en rekke mindre prosjekter.

Sammen laget de en utstilling som dokumenterer situasjonen i nabolagene hvor romfolk dominerer. Denne utstillingen skal vises i Bergen til neste år. Da kommer nemlig de rumenske ungdommene på gjenvisitt til Norge, blant annet for å lære mer om hvordan den norske ordningene med ungdommene bystyre fungerer.

Barna i landsbyen Osand fikk hjelp til å bygge en ny fotballbane. Den frivillige innsatsen resulterte også i bygging av en lekeplass og oppussing av offentlige lokaler. Du kan se bilder fra aktivitetene i videoen øverst på siden.

     Les mer: Omtale av prosjektet hos Bergen kommune

{Kart (Google Map)} 

Et sterkt sivilt samfunn er avgjørende for et levedyktig demokrati. Gjennom EØS-midlene støtter derfor Norge frivillige organisasjoner i deres arbeid med å skape engasjement, delta i politikkutvikling og øke bevisstheten rundt viktige spørsmål i samfunnet.

I Romania utgjør støtten til frivillige organisasjoner omlag 300 millioner kroner fram til 2016. Den er så langt fordelt på 142 prosjekter.

     Les mer: Liste over NGO-prosjekter i Romania

Til toppen