Det blir flere politifolk

Fanaposten, 2. mai

Stein Rune Ø. Halleraker i Politiets fellesforbund skriver i Fanaposten 25. april at det blir «færre politifolk» på tross av at vi i år har tidenes politibudsjett. Påstanden mener jeg er feil, skriver statssekretær Røsjorde i en replikk.

Stein Rune Ø. Halleraker i Politiets fellesforbund skriver i Fanaposten 25. april at det blir «færre politifolk» på tross av at vi i år har tidenes politibudsjett. Påstanden mener jeg er feil.

Regjeringens soleklare nasjonale mål er to politifolk pr. 1 000 innbyggere innen 2020. Derfor har vi innført en garanti for at antallet nye politistillinger øker tilsvarende antallet studenter som består Politihøgskolen, inntil målet er nådd. Dette innebærer også at vi øremerker midler til å ansette nyutdannede.

Det er ingen tvil om at det følger penger med: I 2014 bruker vi 264 millioner kroner mer enn i 2013 på å øke grunnbemanningen og politikraften.

Vi mener at politifolk skal bruke tida til å gjøre politiarbeid. Derfor inneholder budsjettet en lang rekke tiltak for å frigjøre politikraft, ved å la sivile ta seg av oppgaver man ikke trenger politiutdannelse til å gjøre.

Mange politidistrikter bruker for eksempel mye ressurser på transport av fanger og vakthold i retten. Vi vil at slike oppgaver i større grad utføres av arrestforvarere i politiet eller andre med særskilt opplæring

Vi vil styrke grensekontrollen, hovedsakelig ved flyplasser med trafikk fra destinasjoner utenfor Schengen-området. Det vil bidra til en bedre innvandringskontroll. Dette er oppgaver som i stor grad kan utføres av flere sivilt ansatte med særskilt opplæring. Nettopp derfor er Lufthavnseksjonen ved Bergen Sør politistasjonsdistrikt tilført seks nye sivile grensekontrollørstillinger, slik Halleraker påpeker.

Vi vil også arbeide for at politifolk som nærmer seg særaldersgrensen kan stå lenger i arbeid om de ønsker det.

Dette er tiltak som vil gi oss flere politifolk og økt politikraft.

Det er ikke til å komme unna at politiet står midt oppe i store forandringer. Vi holder på å fornye IKT-systemene. Vi holder på å innføre nytt digitalt Nødnett. Vi skal tegne kartet over politidistriktene på nytt. Dette er forandringer som koster penger – men som på lenger sikt vil gi et mer effektivt politi og mer trygghet ut av ressursene.

Halleraker beskriver en virkelighet ute i politidistriktene der man ikke ser noen håndfaste bevis på budsjettøkningen. Det er noe vi tar på dypeste alvor. Vi mener at den som har skoen på, vet best hvor den trykker. Derfor vil vi i det videre arbeidet ta Hallerakers bekymringer med oss. Vår ambisjon er at vi skal ha en felles helhetsforståelse og se den samme virkeligheten.