Det grønne skiftet er i gang i Europa

Det grønne skiftet i Europa er et sentralt tema under EUs uformelle miljøministermøte i Milano denne uken hvor klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltar. Avfall, innovasjon og initiativ for grønne jobber står på agendaen.

Det var grønt både rundt bordet og inne i bordet da EUs miljøministre diskuterte det grønne skiftet i Europa. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltok i samtalene. Foto: Erik Aasheim/KLD

Det grønne skiftet i Europa er et sentralt tema under EUs uformelle miljøministermøte i Milano denne uken hvor klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltar. Avfall, innovasjon og initiativ for grønne jobber står på agendaen.  

- Det er veldig inspirerende å være en del av denne diskusjonen i EU. For å nå våre klimamål er et grønt skifte på disse feltene helt grunnleggende. I Norge har jeg møtt mange næringslivsledere som ser mulighetene i grønn vekst og som ønsker å bidra med grønne løsninger, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I EUs Europa 2020-strategi står den såkalte ressurseffektive og sirkulære økonomien sentralt. Sirkulær økonomi betyr at ressurser og materialer brukes om igjen. Målet er å sitte igjen med tilnærmet null avfall. Dette bidrar også til nye, grønne jobber. 2. juli la EU-kommisjonen frem en omfattende politikkpakke på dette området. Kommisjonen har forslått lovforslag som blant annet setter ambisiøse krav til materialgjenvinning og forbud mot deponering av visse typer avfall innen 2025. Forslaget ble for første gang debattert under det uformelle ministermøtet i Milano onsdag 16. juli.

- Avfall er en ressurs, og det er viktig at vi som politikere setter klare og langsiktige mål som stimulerer til høy ressursutnyttelse og nyskapning.  Avfallsfeltet er en del av EØS-avtalen og får direkte innvirking på norsk avfallspolitikk.  Regjeringen ønsker derfor å bidra til en ambisiøs avfallspolitikk i Europa. Norge er spesielt opptatt av å få et regelverk som gjør at vi unngår at miljøgifter blir med videre i kretsløpet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Torsdag  17. juli har Tine Sundtoft og de andre miljøministerne for første gang et felles møte med EUs arbeidsministre for å diskutere hvordan det grønne skiftet påvirker fremtidens jobbmuligheter.

Les mer:
Europakommisjonens pakke 2. juli
Det italienske formannskapet – uformelt miljøministermøte

 

Til toppen