Det handler om å bry seg på arbeidsplassen

Bygge- og anleggsnæringen er en av våre største og viktigste næringer, men også mest utsatt for skader og ulykker. Næringen og partene i arbeidslivet ser nå behovet for en samlet innsats for å forebygge skader og ulykker i bygge- og anleggsnæringen.


Bilde fra chartersigneringen. Klikk her for høyoppløselig versjon. Foto: ASD

Bygge- og anleggsnæringen er en av våre største og viktigste næringer, men også mest utsatt for skader og ulykker. Næringen og partene i arbeidslivet ser nå behovet for en samlet innsats for å forebygge skader og ulykker i bygge- og anleggsnæringen.

Representanter fra bygge- og anleggsnæringen, rådgivende ingeniører, arkitekter, BNL, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og arbeids- og sosialminister Robert Erikssen undertegnet 18. juni et HMS-charter med en nullvisjon for antall skader og ulykker i bygge- og anleggsnæringen.

– Det handler om å bry seg om hverandre på arbeidsplassen. Partene i arbeidslivet har en ambisiøs målsetting, men vi må sette oss krevende mål for å lykkes. Dette er et godt eksempel på treparts bransjesamarbeid der vi kan oppnå gode resultater i fellesskap, sa statsråden.

Arbeidstilsynet  vil følge opp charteret på myndighetenes vegne. Arbeidstilsynet og Stami skal blant annet utarbeide en årlig rapport om skader og utviklingen i næringen.

Fra venstre: Steinar Krogstad, Fellesforbundet, Bettina Sandvin, Statens vegvesen, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, Synnøve Lyssand Sandberg, Statsbygg, Elisabeth Enger, JBV. Øverst fra venstre: Svein Johansen, Norsk Arbeidsmandforbund, Egil Skavang, Arkitektbedriftene, Per Ola Ulseth, RIF, Jon Sandnes, bnl, Trond Johannesen, MEF.

Til toppen