Det internasjonale året for familiejordbruk

2014 er FNs internasjonale år for familiejordbruket. Året skal bidra å øke oppmerksomheten om familie- og småskalajordbruket, og den viktige rollen det spiller i arbeidet med å redusere sult og fattigdom, sikre mattrygghet og forbedre livsvilkårene på landsbygda.

Familiejordbruket har en viktig sosioøkonomisk og kulturell rolle. Både i utviklingsland og industriland er familiejordbruket den dominerende driftsformen i matproduksjonssektoren. 

 Kvinnelig jordbruksarbeider på rismarker i India.
2014 er FNs internasjonale år for familiejordbruket. (Foto: Abid Bhat/Colourbox)
Til toppen