Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny InterCity-strekning på Vestfoldbanen:

Det skal bygges jernbanestasjon i Horten-området

- Når vi skal bygge nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen, skal det fortsatt være med jernbanestasjon i Horten-området. Dette skal ligge til grunn for det videre planarbeidet for denne strekningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Når vi skal bygge nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen, skal det fortsatt være med jernbanestasjon i Horten-området. Dette skal ligge til grunn for det videre planarbeidet for denne strekningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 

Jernbaneverket la i 2012 fram en konseptvalgutredning (KVU) for InteCity-strekningene. Det ble da presentert tre traséalternativer for strekningen Nykirke-Barkåker. For to av alternativene, Bakkenteigen og Skoppum Øst, la utredningen opp til å bygge jernbanestasjon på strekningen. For det tredje traséalternativet, Skoppum Vest, ble det skissert alternativer både med og uten jernbanestasjon.

Lokalpolitikerne ønsker stasjon
Jernbaneverket har utarbeidet et planprogram for det kommende kommunedelplanarbeidet, Planprogrammet ble behandlet av de berørte kommunene før sommeren. Kommunene ga da klart uttrykk for at alternativet Skoppum Vest uten stasjon ikke skulle være med i den videre planleggingen.

- Den forrige regjeringen avklarte ikke spørsmålet om det skal være stasjon i Horten-området. Dette har skapt usikkerhet lokalt. Det vil være sløsing med både tid og ressurser å planlegge strekningen uten stasjon. En slik løsning vil uansett ikke bli gjennomført, sier Solvik Olsen.

Stort passasjegrunnlag
Passasjergrunnlaget på dagens stasjon på Skoppum er stort. Potensialet for enda flere passasjerer vil bli mye større med et nytt dobbeltspor som reduserer reisetiden og legger til rette for flere togavganger.

- Regjeringen har derfor slått fast at det skal planlegges med stasjon i Horten-området. Det videre arbeidet med kommunedelplan vil gi et godt beslutningsgrunnlag for å ta endelig stilling til trasé for strekningen, sier samferdselsministeren.

Se også: Brev til Jernbaneverket av 1. september 2014 (pdf)

Til toppen