Dialogkonferansen 2014

Direkteoverføring frå 29. oktober klokka 10.00

Onsdag 29. oktober går den fyrste årlege nasjonale dialogkonferansen av stabelen. Bakgrunnen for konferansen er at regjeringa ønskjer ein styrka dialog med innvandrarar.

Representantar frå lokale innvandrarorganisasjonar, innvandrarråd og andre organisasjonar er invitert, i tillegg til departement, direktorat og kommunar. Over 220 deltakarar frå nesten alle landets fylker er påmeldt.

Konferansen vert streama direkte her frå klokka 10.00.

Finn meir informasjon på konferansens eiga nettside.

Til toppen