Dialogmøter om demens

Regjeringen har startet arbeidet med å utvikle en ny plan for å bedre demensomsorgen og skape et mer demensvennlig samfunn. Helse- og omsorgsdepartementet reiser nå rundt i landet for å rådføre seg med personer med demens og deres pårørende.

–Vi skal bygge pasientens helse- og omsorgstjeneste og flytte makt til pasienten. Derfor har brukere og pårørende en sentral rolle når regjeringen utarbeider ny demensplan. Departementet besøker nå sju byer for å rådføre seg med personer som har demens og deres pårørende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie i samtale med pårørende Sigrun Hermansen på dialogmøte i Oslo (Martin Lundsvoll)

I tillegg til personer med demens og deres pårørende, inviteres også frivillige, ansatte og ledere i omsorgstjenestene. På møtene gir disse innspill på hva som er de største utfordringene i dagens demensomsorgs, og hva brukere og pårørende trenger for å leve et så godt liv som mulig med demens. Departementet samarbeider med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse om dialogmøtene.  

–Vi har lyttet for lite til dem med demens og deres pårørende. Det er en av grunnene til at tjenestene våre ikke er godt nok lagt til rette for denne gruppen. Fortsatt er det for liten kunnskap om sykdommen i samfunnet vårt, både blant dem som rammes og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Jeg er glad for alle de gode innspillene regjeringen nå får til hvordan vi kan bidra til mer åpenhet, økt kunnskap og bedre tilrettelagte tjenester for personer med demens, sier Høie.

Statssekretær Lisbeth Normann og Terje Tinglum.
Statssekretær Lisbeth Normann i samtale med Terje Tinglum på dialogmøte i Trondheim. (Martin Lundsvold)

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen