Digitale muligheter og utfordringer

- Statsråden på European Consumer Summit

Muligheter og utfordringer i dagens digitale samfunn var tema da Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne deltok på European Consumer Summit i Brussel 1. april.

Temaet for konferansen var ”EU Consumers in the Digital Area”. I sitt innlegg delte Horne norske erfaringer og synspunkter.

- Dette er et viktig tema. Digitaliseringen påvirker forbrukerens hverdag på helt grunnleggende måter. Forbrukeren må i stadig større grad forholde seg til ny teknologi i forskjellige markeder, for eksempel gjennom netthandel eller betalingstjenester på mobilen. Da er det viktig å følge med på både muligheter og utfordringer, understreker statsråd Horne.

Forskjell i Europa

Det er stor variasjon på hvilke utfordringer de ulike europeiske landene møter.

- Det er store forskjeller på hvor langt de ulike europeiske landene har kommet, for eksempel når det gjelder internett-tilgang. Vi har en svært god dekningsgrad i Norge, og de fleste norske forbrukere er på nett 24/7. At vi er langt framme på muligheter, betyr også at vi har erfart problemer og har søkt etter løsninger. Slik sett har vi mye å bidra med i denne sammenhengen, sier Horne.

IKT og nye muligheter

Statsråden trakk frem Finansportalen.no og Hvakostertannlegen.no som gode eksempler på hvordan teknologi kan åpne for nye muligheter for forbrukerne. Informasjonsteknologi og universell utforming som er to områder der Norge har kommet langt i europeisk sammenheng.

Utfordringer

Samtidig er det knyttet flere utfordringer til et digitalt samfunn. Statsråden er opptatt av ingen skal falle utenfor.

- Med tanke på utfordringer som personvern og sikkerhet er det ekstra viktig å inkludere sårbare grupper som barn, eldre og mennesker med funksjonshemming når vi former forbrukerpolitikk, sier Horne.

Norske synspunkter på EU-lovgivning

Statsråden fremmet også norske synspunkter på sentral EU-lovgivning under arbeid. I talen kommenterte hun blant annet EU-kommisjonens telekompakke (Connected Continent). Statsråden understreket at felleseuropeiske regler som har blitt lansert i pakken, ikke må gå på bekostning av etablerte forbrukerrettigheter i Norge.

European Consumer Summit blir arrangert årlig av Europakommisjonen og er det største av sitt slag. Det samler rundt 500 representanter fra regjeringer, myndighetsorganer, forbrukerorganisasjoner, og næringsliv fra hele Europa. På agendaen står forbrukernes rettigheter og deltakerne utveksler erfaringer fra sine land. Formålet er å identifisere forbrukerutfordringer og utvikle koordinert respons til disse.

Statsråd Solveig Hornes innlegg kan leses i sin helhet her.

Til toppen