Direktør for Nasjonalbiblioteket (Nasjonalbibliotekar)

Vi søker en strategisk og resultatorientert leder som kan bidra til å videreutvikle institusjonens samfunnsoppdrag og posisjon som et spennende og moderne nasjonalbibliotek. Stillingen som direktør forutsetter gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, både innenfor organisasjonen og utenfor.

Vi søker en strategisk og resultatorientert leder som kan bidra til å videreutvikle institusjonens samfunnsoppdrag og posisjon som et spennende og moderne nasjonalbibliotek. Stillingen som direktør forutsetter gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, både innenfor organisasjonen og utenfor.

Det kreves høyere utdanning og solid erfaring fra ledelse på høyt nivå. Kunnskap om offentlig forvaltning og arbeid i kunnskapsbedrifter og forståelse for politiske og forvaltningsmessige prosesser er en forutsetning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn etter avtale.

For å få nærmere opplysninger ta kontakt med departementsråd Kristin Berge, tlf. 22 24 78 08 eller ekspedisjonssjef Roy Kristiansen, tlf. 22 24 80 04. Les fullstendig stillingsutlysning her.

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner.

Nasjonalbiblioteket forvalter nasjonale samlinger slik at vitnemål om norsk kultur og samfunnsliv blir bevart og gjort tilgjengelig for forskning og dokumentasjon. Institusjonens hovedoppgave er oppbygging, bevaring og tilgjengeliggjøring av alt publisert norsk innhold innenfor alle medietyper. Nasjonalbibliotekets virksomhet er forankret i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument (pliktavleveringsloven).

I kraft av samlingen og gjennom oppbygging av et omfattende digitalt bibliotek representerer virksomheten en viktig infrastruktur for forskning. Med grunnlag i kunnskapsbasert formidling og egen praksis har Nasjonalbiblioteket i tillegg ansvar for å bidra til å utvikle og styrke bibliotekene i Norge som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner.

Nasjonalbiblioteket har i 2014 et driftsbudsjett på ca. 450 mill. kroner og om lag 400 fast tilsatte. Virksomheten har avdelinger i Oslo og Mo i Rana. Direktøren har hovedtilhold i Oslo.


ISCO Group bistår departementet i rekrutteringsprosessen. Interessenter kan fram til søknadsfristen ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Geir Fottland eller Beate Svanes på tlf. 22 06 87 00 

Les mer om Nasjonalbiblioteket her

Til toppen