Direktør for et år

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Kjersti Garberg har et års permisjon fra jobben i Østfold fylkeskommune, for å være direktør ved Osloregionens Europakontor i Brussel. Der skal hun bistå kommunene, fylkeskommunene og høgskolene som er medlemmer av regionskontoret.

Kjersti Garberg pendler mellom Sarpsborg og Brussel fram til februar 2015, mens hun besitter stillingen som direktør ved Osloregionens Europakontor. Foto: Stian Mathisen

Siden 10. mars har Kjersti Garberg hatt et engasjement som direktør ved Osloregionens Europakontor i Brussel. Garberg har permisjon fra jobben som internasjonal koordinator i Østfold fylkeskommune, og skal besitte direktørstillingen i et år. I den perioden pendler hun mellom familien i Sarpsborg og jobben i Brussel.

I tillegg til en rekke stillinger i Østfold fylkeskommune har Garberg, som er utdannet siviløkonom, også vært leder av Østlandssamarbeidets internasjonale administrative gruppe.

– Det er veldig morsomt å jobbe internasjonalt og å bruke det som et verktøy for å nå mål innenfor regional utvikling. Man kan oppnå mye bare innenfor sitt eget fylke eller kommune, men mange ganger må man samarbeide internasjonalt for å oppnå det man ønsker. Vi har eksempler på det i Østfold, hvor vi blant annet gjennom Gøteborg-Oslo-samarbeidet jobbet for en raskere E6-utbygging, sier Garberg.

Styrker det regionale samarbeidet i Osloregionen
Osloregionens Europakontor er en medlemsorganisasjon med 22 medlemmer på Østlandet. Medlemmene består av kommuner, fylkeskommuner og høgskoler.

Et av medlemmene er Oslo Kommune, som har tatt et initiativ til å styrke det regionale samarbeidet i Osloregionen. I den forbindelse ble det vedtatt ikke å lyse ut stillingen som direktør ved Osloregionens Europakontor da stillingen ble ledig ved nyttår.

– Jeg ble spurt om jeg kunne gå inn i et midlertidig engasjement, mens prosessen vedrørende styrking av det regionale samarbeidet i Osloregionen pågår. Jeg antar at det var min brede erfaring fra Østfold fylkeskommune som gjorde at jeg ble tilbudt jobben, sier Garberg.

Fokus på EU-programmer
Osloregionens Europakontor utfører en rekke oppgaver i Brussel for sine medlemmer, blant annet å bistå med henvendelser til EUs organer, å formidle informasjon om hva som skjer i EU til medlemmene og å bistå i forbindelse med programmer og prosjekter innenfor EU/EØS.

– Vi er veldig opptatt av å bruke EU-programmene og har det som et fokusområde. Regjeringen har fremhevet viktigheten av at vi må benytte oss enda mer av programmene, og det har vært vårt fokus i mange år, sier Garberg.

Er ikke en lobbyorganisasjon
Kontoret rapporterer til medlemmene om politikkutviklingen i EU, men bedriver ikke lobbyvirksomhet.

– Vi er ikke en lobbyorganisasjon, men vi bistår medlemmene våre hvis de vil bedrive lobbyisme i Brussel. Vi følger med på politikkutviklingen innenfor de områdene medlemmene ber om, som energi og klima, og så kan de agere inn mot EU dersom de ønsker det. Da kan vi bistå dem i det arbeidet, sier Garberg.

I arbeidet med å synliggjøre kontorets medlemmer i Brussel hjelper Osloregionens Europakontor dem med å vise fram sin politikk, og hva de kan bidra med i Europa.

– Vi jobber med å synliggjøre Osloregionen som en attraktiv samarbeidspartner i EU. Nøkkelen for å lykkes med dette er å kunne vise hva man selv driver med som også er interessant for andre, og som kan bidra til at EU utvikler seg i riktig retning, sier Garberg.

Tilbyr hospitering og praktikantplass
Hun kaller Osloregionens Europakontor «medlemmenes hjem i Brussel». Dette kommer særlig fram ved at kontoret yter bistand til å knytte internasjonale kontakter, ved å tilby medlemmene hospitering og studiebesøk i Brussel.

– Vi er et kompetansesenter som leverer både kurs og konferanser, og vi tar imot hospitanter her hele tiden. Vi har også en avtale med Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Oslo og Akershus om å ha praktikanter her nede som en del av utdanningen deres, sier Garberg.

Alle som er ansatt i kommunene, fylkeskommunene og utdanningsinstitusjonene som er medlem av Osloregionens Europakontor kan søke om å hospitere i Brussel.

– Det er et veldig åpent miljø i Brussel. De som kommer hit og hospiterer får mulighet til å komme med innspill til dem de møter fra EU-siden, like mye som de kan få innspill fra dem, sier Garberg.

Mer informasjon
Mange norske regioner har kontorer i Brussel. Du finner en oversikt over disse her.

Les mer om Norges regionalpolitiske samarbeid med EU.

Les mer om Osloregionens Europakontor på dere hjemmesider.

Til toppen