Diskutere seniorpolitikk med ansatte i Oppegård kommune

Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg møtte ansatte og ledelse i Oppegård kommune for å diskutere og få innspill om aktiv aldring og seniorpolitkk til ny stortingsmelding om folkehelse.

Aktiv aldring skal være et av hovedtemaene i den nye stortingsmeldingen om folkehelse som regjeringen skal legge fram våren 2015. For å få innspill og møte personer som kjenner utfordringene i det daglige, vil statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg møte medarbeidere, ledelse og tillitsvalgte i virksomheter som er opptatt av å legge til rette for eldre arbeidstakere.

Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg sammen med blant annet ordfører i Oppegård kommune, Ildri Eidem Løvaas.
Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg er imponert over Oppegård kommunes eldre medarbeidere. Her sammen med ordfører Ildri Eidem Løvaas. (Robert Bråthen Fekjær, Oppegård kommune.)

10.april besøkte Nøklebye Heiberg Oppegård kommune og traff ordføreren og medarbeidere. Kommunen har fastsatt en livsfasepolitikk for sine medarbeidere. Kommunen arbeider aktivt for å rekruttere og beholde sine medarbeidere. Personalpolitikken legger til rette for at eldre medarbeidere skal få mulighet til arbeide så lenge som mulig.

– Jeg er imponert over hvordan Oppegård kommune jobber med sine eldre medarbeidere. For meg ble det enda klarere hvor viktig arbeidslivet er for vår psykiske helse. Arbeidsplassen og kontakten med kollegaer gir tilhørighet, man får være med og får forstsette og utvikle seg, sier statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg.

Statssekretæren møtte engasjerte medarbeidere som fortalte hva som er viktig for at de skal trives og ha lyst til å være i arbeidslivet som eldre: Å ha ledere som ser deg og gir uttrykk for at du er ønsket. Å få samme mulighet som yngre medarbeidere til å gå på kurs og få kompetanseutvikling, og mulighet til å tilpasse arbeidsdagen. Alle ga uttrykk for at et mangfold på arbeidsplassen, med ulik alder, kompetanse og god kjønnsfordeling, er viktig for et godt arbeidsmiljø.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen