Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Diskuterte polarkoden med IMOs generalsekretær

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Næringsminister Mæland møtte mandag 19. mai generalsekretær Koji Sekimizu i FNs Sjøsikkerhetsorganisasjon (IMO).

Generalsekretær i IMO, Koji Sekimizu, og næringsminister Monica Mæland. Foto: NFD

IMO er ansvarlig for å fremme sikkerhet innen internasjonal skipsfart samt å forebygge marin forurensing, og er derfor en svært viktig organisasjon for Norge.

I sin samtale med generalsekretæren tok Mæland opp det viktige arbeidet som nå pågår i IMO med etablering av bindende regler for skip som opererer i polare farvann, også kalt polarkoden. Saken er viktig for Norge som kyst- og flaggstat. Det er i Norges interesse at polarkoden etableres med klare sikkerhets- og miljøkrav som kommer i tillegg til dagens konvensjonskrav. Det er også avgjørende å sikre at skipenes design, utstyr og operasjon er egnet for seilas i polare farvann og at miljøhensyn adresseres på en riktig måte.

- Gjennom utvikling av bindende globale regler for skipsfarten kan vi sikre like konkurranseforhold for næringen. Det er viktig at vi finner globale løsninger på de utfordringer som internasjonal sjøfart står overfor, enten det er snakk om miljø, piratvirksomhet eller sikkerhet, sier Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet prioriterer dette arbeid og Norge leder arbeidsgruppen i IMO. Det arbeides nå intenst for å ferdigstille koden.

Generalsekretæren har vist stort engasjement i dette arbeid. Han understreket betydningen av effektiv implementering av polarkoden i de ulike medlemslandene. Han la også vekt på det gode samarbeidet i Arktisk Råd for å forbedre infrastruktur i nord. 

På dagsorden stod også IMOs arbeid med å øke passasjerskips sikkerhet, og bistandsprosjekter. Sekimizu takket Norge for vår rolle gjennom mange år som bidragsyter, både faglig og finansielt, i IMOs bistandsarbeid.

Samarbeidsavtalen om bistandsarbeid mellom Norad og IMO ble ansett som et svært viktig bidrag. I tillegg ble departementets årlige bidrag til spesifikke bistandsprosjekt nevnt.  Eksisterende bistandsprosjekter som er støttet av NFD er et anti- piracy prosjekt  i Vest afrika og et pilot prosjekt om fasilitering av elektronisk  rapportering.