Diskuterte telekommunikasjon med EU-kolleger

Av Thomas Strømme, ambulerende ambassaderåd

Statssekretær John-Ragnar Kvam Aarset deltok 2. og 3. oktober på uformelt rådsmøte for EUs ministre med ansvar for telekommunikasjon.

Statssekretær John-Ragnar Kvam Aarset (midten) deltok på uformelt rådsmøte om telekommunikasjon i Milano. Her sammen med seksjonssjef Ørnulf Storm, Post- og teletilsynet og seniorrådgiver Karin Skyllingstad, Samferdselsdepartementet. Foto: Thomas Strømme

Statssekretær John-Ragnar Kvam Aarset deltok 2. og 3. oktober på uformelt rådsmøte for EUs ministre med ansvar for telekommunikasjon. Aarset understreket hvilken vekt regjeringen legger på nær kontakt og dialog med EU også på dette området, som kanskje er mer grenseoverskridende enn de fleste.

På dagsorden for diskusjonene stod blant annet spørsmålet om overføringen av tilsynsansvaret over domenenavnsystemet fra amerikanske myndigheter til et det globale internettsamfunnet hvor både representanter fra næringslivet, myndigheter, sivile organisasjoner og øvrige internasjonale aktører er representert.

Aarset sier dette arbeidet står helt sentralt for å sikre et trygt og åpent internett, som ivaretar prinsippet for multi-stakeholder styring av internett samt sikre sikkerheten og stabiliteten til internett. 

Videre la statsråden vekt på å sikre Norge størst mulig innflytelse i EU-fora der disse spørsmålene vil bli diskutert fremover. Det er noe som tjener både Norge og EU.

 

Til toppen