Dyretetthet, besetningsstørrelser og antibiotika bruk

Stortingsrepresentant Geir Pollestad stiller i brev av 30. juni 2014 følgende spørsmål til landbruks- og matministeren: Kan statsråden på et faglig grunnlag dokumentere at det er utelukket at det finnes noen sammenheng mellom dyretetthet, besetningsstørrelser og antibiotika bruk?

Stortingsrepresentant Geir Pollestad stiller i brev av 30. juni 2014 følgende spørsmål til landbruks- og matministeren: Kan statsråden på et faglig grunnlag dokumentere at det er utelukket at det finnes noen sammenheng mellom dyretetthet, besetningsstørrelser og antibiotika bruk? 

I sitt svar i brev av 3. juli 2014 skriver landbruks- og matminister Sylvi Listhaug blant annet:

Gjennom mange år har gårder blitt nedlagt og de gjenværende blitt større med flere dyr på hver gård. Likevel har det ikke blitt noen økning i antibiotikaforbruket. Snarere tvert i imot. Listhaug henviser til tall publisert i European Medicine Agency’s årlige rapporter om antibiotikaforbruk hos matproduserende dyr.

Norge er det landet i Europa som bruker minst antibiotika i matproduksjonen. Det er en førsteplass jeg vil at vi skal beholde. Nøkkelen her er dyktige og ansvarsbevisste bønder, ansvarsfulle veterinærer og et godt samarbeid mellom næringen og myndighetene, skriver Listhaug i sitt svar. 

Til toppen