Dyrevelferd for fjørfe - hva er godt nok?

Hvem kan bedre dyrevelferden? Og dersom alle regler følges, er det godt nok da? Mattilsynet inviterer til åpen debatt om dyrevelferd for fjørfe. Fra Landbruks- og matdepartementet deltar statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal.

Hvem kan bedre dyrevelferden? Og dersom alle regler følges, er det godt nok da? Mattilsynet inviterer til åpen debatt om dyrevelferd for fjørfe. Fra Landbruks- og matdepartementet deltar statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal. 

Flere foredragsholdere vil snakke om etikk, lovregulering og forbrukermakt. Dagen avsluttes med paneldebatt. 

Tid: fredag 17. oktober kl. 12-15.30.
Sted: Litteraturhuset i Oslo, i Wergeland-salen.

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal deltar på åpent debattmøte om dyrevelferd i regi av Mattilsynet, fredag 17. oktober. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen