E-demokrati engasjerer estisk ungdom

EØS-midlene

Det nærmer seg valg til Europaparlamentet. Ved forrige valg var interessen laber med en deltakelse på under 50 prosent. Estiske ungdommer har fått norsk støtte til å få opp engasjementet.

Internet Explorer-bruker? Klikk her for å se video

Det nærmer seg valg til Europaparlamentet. Ved forrige valg var interessen laber med en deltakelse på under 50 prosent. Estiske ungdommer har fått norsk støtte til å få opp engasjementet.

De får gjerne høre at de bruker for mye tid på nettet og er for lite engasjert i det som skjer i samfunnet.

Hva er e-demokrati?

E-demokrati handler om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å styrke demokratiet og innbyggernes deltakelse i demokratiske prosesser.
E-demokrati skal støtte, supplere og fornye det eksisterende demokratiet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Men de er i fall ikke de eneste. Ved forrige valg til Europaparlamentet var valgdeltakelsen i Estland på 43,9 prosent. Det plasserer landet trygt på snittet for alle medlemslandene (43 prosent).

     Les mer: Statistikk over valgdeltakelse

Foran årets valg har en gruppe estiske ungdommer fått støtte gjennom EØS-midlene til vekke unge velgeres interesse gjennom nye måter å engasjere seg på – nemlig gjennom e-demokrati.

Resultater er blant annet en video ungdommene selv har laget (se over), og som spres gjennom ulike elektroniske kanaler.

Estland er uten tvil kommet lengre, ja kanskje lengst i Europa, med å ta i bruk ny teknologi for å fremme kunnskap om og deltakelse i politiske prosesser.

Videoen inngår i et større prosjekt finansiert av EØS-midlene der målet er øke motivasjonen og utvikle ferdighetene til ungdom i e-demokrati. Prosjektet omfatter i tillegg lærere og kommuner og skal også resultere i uttesting av nye løsninger for e-demokratideltakelse.

     Les mer: Full prosjektomtale

Til toppen