Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

E18 mellom Tønsberg og Sandefjord offisielt åpnet i dag

- I dag åpner vi 24 km ny firefelts veg nesten fire måneder før planlagt. Den intense sommertrafikken med mer enn 30 000 kjøretøy i døgnet får dermed en helt annen framkommelighet – på en mye sikrere vei. Det er det all grunn til å feire.

Foto: SVV

- I dag åpner vi 24 km ny firefelts veg nesten fire måneder før planlagt. Den intense sommertrafikken med mer enn 30 000 kjøretøy i døgnet får dermed en helt annen framkommelighet – på en mye sikrere vei. Det er det all grunn til å feire.

Det sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen under åpningen av ny fire felts veg på E18 mellom Gulli i Tønsberg kommune og Langåker i Sandefjord kommune i dag.

Samferdselsministeren åpnet vegen sammen med statsminister Erna Solberg, men selve snorklippingen var det Ragnar Blomquist som fikk æren av å utføre. Han har vært engasjert i utviklingen av E18 gjennom Vestfold i en årerekke, både som næringsdrivende i transportbransjen og som pårørende. Han mistet sin datter i en møteulykke på E18 i 2000.

Den nye vegen er 26 m bred med 3 m brede skuldre og 4 m bred midtdeler med midtrekkverk.

I prosjektet inngår bl.a. ombygging av sju toplanskryss og åtte langsgående bruer. Også bygging av 10 km gang- og sykkelveg langs gamle E18 (Raveien) og andre trafikksikkerhetstiltak inngår i prosjektet. Dette arbeidet er nesten ferdig.

Fram mot ferdigstillelsen i oktober vil vegen fortsatt gå gjennom det som blir definert som et anleggsområde. Fartsgrensen vil da være 80 km/t. Fra høsten av vil fartsgrensen bli 110 km/t, på samme måte som på firefeltsstrekningene på E18 nord og sør for Gulli-Langåker.
 

Til toppen