EØS-midlene: Årsrapport 2013-14

Utdanning til rombarn i Bulgaria. Bedre luft i polske byer. Nærmere 2000 prosjekter er i gang, mange i samarbeid med norske partnere. Last ned eller bestill årsrapporten her.

Foto: Maciek Nabradalik

EØS-avtalen er 20 år i år. Siden 1994 har Norge bidratt betydelig til sosial og økonomisk utvikling innenfor EØS-området.

I årsrapporten for EØS-midlene 2013-14 har vi særlig lagt ved på Norges bidrag til miljø og klima.

Vi oppsummerer også resultatene fra programmet for anstendig arbeid og sosial dialog mellom myndigheter og partene i arbeidslivet. Med bistand fra norske arbeidslivsorganisasjoner er det etablert dialog og strukturer i flere mottakerland som ikke eksisterte fra før.

     Last ned: EØS-midlene – Årsrapport 2013-14

Ett av formålene med EØS-midlene er å styrke kontakten og samarbeidet mellom Norge og de 16 mottakerlandene.

Støtten er kanalisert gjennom 150 programmer, 87 av disse gjennomføres i nært samarbeid med hovedsakelig norske partnere.

     Les mer: Liste over programmer med norske partnere

Da årsrapporten gikk i trykken, var 1648 prosjekter i gang. Over 25 prosent av disse gjennomføres med norske partnere.

     Les mer: Liste over prosjekter med norske partnere

Det ventes en kraftig økning i antall prosjekter utover høsten og vinteren. De fleste prosjektene avsluttes enten i 2016 eller 2017.

Årsrapporten er tilgjengelig elektronisk (se lenke over). Dersom du ønsker å få rapporten tilsendt i posten, send epost til chgh(a)mfa.no.

Til toppen