EU-forhandlinger om en administrativ momsavtale

EU ønsker å forhandle med Norge om et administrativt samarbeid på området for merverdiavgift. Målet for en eventuell samarbeidsavtale er blant annet å bekjempe internasjonal merverdiavgiftssvindel.

- Jeg ser fram til å starte prosessen med sikte på å etablere nærmere kontakt med EU på dette området. En avtale kan bli et viktig bidrag i kampen mot merverdiavgiftssvindel og økonomisk kriminalitet, sier finansminister Siv Jensen.

Tema for forhandlingene vil blant annet kunne være informasjonsutveksling, kontrollmuligheter og problemer med innfordring av merverdiavgift på tvers av landegrensene. Både i Norge og innen EU har det vært avdekket profesjonelle kriminelle nettverk hvor det foregår omfattende svindel med merverdiavgift.

Vedtaket om å gi Kommisjonen mandat til å innlede forhandlinger med Norge om et administrativt samarbeid på området for merverdiavgift ble vedtatt på et Rådsmøte mellom medlemslandenes finansministre (Ecofin) i går.

Pressemelding fra Ecofin

Til toppen