EU-møte: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Athen 8. mai

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltar på EUs uformelle transportministermøte i Athen, 8. mai 2014.

Transportministrene fra alle EUs medlemsland skal diskutere trafikksikkerhet, utvikling av smart infrastruktur og sosiale forhold i europeisk vegtransport.

Solvik-Olsen vil i sitt innlegg blant annet ta opp utfordringer knyttet til falske førerkort, tungtransport på norske vinterveger, kabotasje samt andre utfordringer i transportnæringen.

Til toppen