Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Egen proposisjon om differensiert arbeidsgiveravgift

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- På grunn av pågående prosesser i EU vil vi legge fram en egen proposisjon om endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for Stortinget før sommeren, sier finansminister Siv Jensen. Saken vil få en bred omtale i Revidert nasjonalbudsjett, men forslag til endringer i ordningen og kompenserende tiltak vil komme i en egen proposisjon.

- På grunn av pågående prosesser i EU vil vi legge fram en egen proposisjon om endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for Stortinget før sommeren, sier finansminister Siv Jensen.  Saken vil få en bred omtale i Revidert nasjonalbudsjett, men forslag til endringer i ordningen og kompenserende tiltak vil komme i en egen proposisjon.

- Jeg er klar over at dette gjør at det blir kortere tid for arbeidsgiverne til å innrette seg etter endringene. Jeg mener likevel at dette gir bedre forutsigbarhet enn å legge frem et forslag i Revidert nasjonalbudsjett 14. mai, som senere kunne bli endret på grunn av ESAs vedtak, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen har gjennom møter og dialog forsøkt å synliggjøre de utfordringene endringene gir. Finansminister Siv Jensen sier hun avventer det endelige resultatet av prosessene i EU.
- Regjeringen har hele tiden forsøkt å påvirke utfallet på en slik måte at det blir best mulig for Norge. Det arbeidet fortsetter helt inn til døren stenges, sier finansminister Siv Jensen.

EU-kommisjonen og ESA har vedtatt nye retningslinjer for regional statsstøtte, som gjelder fra 1. juli 2014. De nye retningslinjene er endret på flere punkter som får betydning for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Norge har derfor notifisert en ordning som avviker på flere punkter fra den gjeldende ordningen. For å kunne gjennomføre de nødvendige endringene som følge av de nye retningslinjene, må Stortinget endre vedtaket om arbeidsgiveravgift for 2014 før 1. juli i år.

ESA sendte 2. mai spørsmål om den notifiserte ordningen. Dette innebærer at de trolig ikke vil kunne ferdigbehandle notifikasjonen før slutten av mai. Dette kan ses i sammenheng med at det nå pågår en prosess i EU om nye retningslinjer for gruppeunntatt statsstøtte. Prosessen i EU kan få betydning for tolkningen av retningslinjene for regionalstøtte, og derved også for hva ESA kan godkjenne. Proposisjonen med forslag til endringer vil bli lagt frem for Stortinget så tidlig som mulig etter dette.

Finansministeren har i et eget brev til Stortingets presidentskap varslet at Regjeringen vil legge frem forslag til endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i en egen proposisjon når innholdet i den ordningen som godkjennes av ESA er mer avklart.  

Les brevet her