Presseinvitasjon

Eigarseksjonslova skal forenklast

Lovutvalet som blei sett ned i juni 2013 for å endre eigarseksjonslova gir sin utgreiing til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mandag 18. august kl. 11.00.

Lovutvalet som blei sett ned i juni 2013 for å endre eigarseksjonslova gir sin utgreiing til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mandag 18. august kl. 11.00.

Stad: Statsråden sitt møterom, 7 etasje, Akersgata 59.
Tid: 18. august kl. 11.00 – kl. 12.00

Lovutvalet  sine medlemmer har vore:

  • Sorenskriver h.v. Christian Fr Wyller, leiar
  • Stipendiat Harald B Anderssen, Universitetet i Tromsø
  • Einhetsleiar kart/oppmåling Berit Danielsen, Røyken kommune
  • Advokat Bente Lauritzsen, OBOS
  • Juridisk direktør Toril Melander Stene, Forbrukerrådet
  • Seniorrådgjevar  Hugo Torgersen, Statens Kartverk
  • Advokat Liv Zimmermann, Hjort advokatfirma
  • Sekretær: Advokat Christer Bjørnevik, Kluge advokatfirma

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen