Ekspertgrupper skal bidra i arbeidet med Nasjonal helse- og sjukehusplan

Dette innhaldet er meir enn 6 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

I samband med arbeidet med Nasjonal helse- og sjukehusplan er det no nemnt opp tre ekspertgrupper.

I samband med arbeidet med Nasjonal helse- og sjukehusplan er det no nemnt opp tre ekspertgrupper.

 • Ekspertgruppe av brukarar og pårørande
 • Ekspertgruppe av arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonar samt KS
 • Ekspertgruppe av forskarar, fagfolk og andre eksterne ressurspersonar

Ekspertgruppene er oppretta for å gi råd til departementet i arbeidet med nasjonal helse- og sjukehusplan. Dei skal drøfte sentrale problemstillingar, utfordringsbiletet og forslag til tiltak.

Ekspertgruppene vil bli samla til tre møter i løpet av planperioden – det første møtet er før sommaren, det andre hausten 2014 og det tredje vinteren 2015. I tillegg er det planlagt å samle alle dei tre ekspertgruppene til eit felles rådslag våren 2015.

Ekspertgruppene vil elles vere frie til å ta opp og drøfte problemstillingar dei sjølve ser som vesentlege for ein nasjonal helse- og sjukehusplan.

Ekspertgruppe 1 - brukarar og pårørande

 • Bjørnar Allgot, leder, Kontaktforum for brukere av helse- og omsorgstjenesten, Oslo
 • Mildrid Pedersen, leder, Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF, Bardufoss
 • Snorre Ness, leder, Regionalt brukerutvalg Helse Midt-Norge RHF, Namsos
 • Else Berit Ingvaldsen, nestleder, Regionalt brukerutvalg Helse Vest RHF, Mosterhamn
 • Øistein Myhre Winje, leder, Regionalt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF, Asker
 • Cathrin Carlyle, leder, Brukerutvalget for pasienter og pårørende ved Universitets-sykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Linda Merethe Øye, Mental helse, Stavanger
 • Asbjørn Larsen, daglig leder, Café X, Tromsø
 • Anne Marie Nessimo, Brystkreftforeningen, Trondheim
 • Simen Brændhaugen, Unge Funksjonshemmede, Oslo
 • Olav Strand Ruud, Akershus
 • Leif Arne Heløe, Oslo
 • Kari Sundby, Landsforbundet mot stoffmisbruk, Asker
 • Guro Birkeland, Norsk pasientforening, Oslo
 • Leoul Mekonen, Oslo
 • Camilla Shalchian-Tabrizi, Bærum
 • Arne Lein, SAFO, Askim
 • Ingunn Westerheim, FFO

Ekspertgruppe 2 - arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonar og KS

 • KS, Tone Marie Nybø Solheim
 • Legeforeningen, Hege Gjessing
 • Sykepleierforbundet , Kari Elisabeth Bugge
 • Psykologforeningen, Aina Fraas-Johansen
 • Fellesorganisasjonen, Geir Morten Andersen
 • Radiografforbundet, Anna Pettersen
 • Den Norske Jordmorforening, Nanna Voldner
 • Norges Farmaceutiske Forening, Mona Moxness Lyftingsmo
 • Norsk Ergoterapeutforbund, Nils Erik Ness
 • Norges Fysioterapeutforbund, Tor Frithjof Wigers Larsen
 • Fagforbundet, Odd-Haldgeir Larsen
 • Delta, Else Marie Brodshaug
 • NITO, Birgithe Hellerud
 • Utdanningsforbundet, Gro Hartvei
 • Virke, Gerhard Salicath
 • Spekter, Lars Haukaas
 • NHO, Rune Forhaug

Ekspertgruppe 3 - forskarar, fagfolk og andre eksterne ressurspersonar

 • Tor Ingebrigtsen, administrerende direktør, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
 • Aksel Hagen Tjora, professor i sosiologi, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Jon Magnussen, professor i helseøkonomi, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Kristin Heggen, professor, Det medisinske fakultet, Universitet i Oslo, Oslo
 • Nina Langeland, dekan, Det medisinsk- odontologiske fakultet, Universitet i Bergen, Bergen
 • Annika Tibell, medisinsk sjef, Programkontoret nya Karolinska Solna, Stockholm
 • Bård Lilleeng, administrerende direktør, Helse Stavanger HF, Stavanger
 • Christine Bergland, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet, Oslo
 • Ann-Kristin Olsen, fylkesmann, Vest-Agder, Kristiansand
 • Ragnhild Aslaksen, sjefarkitekt, Helsebygg Midt-Norge, Trondheim
 • Bjørn-Atle Hansen, rådmann, Alta
 • Øystein Lappegard, kommunelege, Ål
 • Petter Brelin, fastlege, Halden
 • Tone Ikdahl, onkolog, Oslo universitetssykehus, Oslo
 • Anders Gaasland, psykiater, Lovisenberg DPS, Oslo
 • Sverre Nesvåg, forskningsleder, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest, Stavanger
 • Morten Andersen, avtalespesialist i urologi, Moelv
 • Grethe Aasved, administrerende direktør, Aleris, Oslo
 • Tom Cato Karlsen, anestesilege, varaordfører, Bodø
 • Truls Erik Bjerklund Johansen, professor, overlege urologi, Oslo universitetssykehus, Universitet i Oslo, Larvik

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter