Eleverumsopplevelser

70–årsdagen til tidligere landbruksminister Johan C. Løken markeres med seminaret ”Grønn Vekst” i tilknytning til arrangementet Elverumsopplevelser 1. august.

Denne dagen markerer også Festspillene i Elverum sitt 40 års jubileum, med en stor konsert i det fri på Folkehøgskolen. Konserten åpnes av utenriksminister Børge Brende kl. 20.00.

Seminaret  «Grønn Vekst» finner sted på Norsk Skogmuseum kl 15.00. Der vil utenriksminister Børge Brende holde innlegg sammen med blant annet  stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal og Kristin Halvorsen.

Til toppen