Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

En milliard til videreutdanning av lærere

Norske elever skal lære mer. Regjeringen fortsetter den historiske satsingen på videreutdanning av lærere, og foreslår å bruke over en milliard kroner på å gjøre gode lærere enda bedre.

Det betyr at regjeringen i løpet av sitt første år har tredoblet satsingen på videreutdanning av lærere.
– Dette er en satsing som lærerne ønsker og som vil gi en bedre skole for elevene. Vår nye stipendordning for lærere og mer penger til kommunens vikarordning, ga rekord i antall søknader. Nå gir vi enda flere mulighet til å videreutdanne seg, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

I budsjettet foreslår regjeringen å øke videreutdanning for lærere med 500 nye plasser i vikarordningen og 1 000 nye plasser i stipendordningen. Det betyr at fra høsten 2015 vil 5 050 lærere kunne få tilbud om videreutdanning. Dette er en økning på 3 250 siden forrige regjering. Totalt foreslår regjeringen å bruke 1 milliard kroner på videreutdanning for lærere. Det betyr at regjeringen i løpet av sitt første år har tredoblet satsingen på videreutdanning av lærere. 

Regjeringen vil fremme forslag om nye kompetansekrav for alle lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk. Denne endringen gjør det nødvendig å øke kapasiteten i videreutdanningstilbudet. 

–  Vi mener at lærere skal ha fordypning for å undervise i de mest sentrale fagene. Ved at vi nå tilbyr flere plasser, kan kommuner og andre skoleeiere planlegge og organisere videreutdanning for sine lærere slik at de kan oppfylle kompetansekravene, sier Røe Isaksen. 

I tillegg til storsatsingen på videreutdanning, er det flere tiltak i budsjettet som gjelder opplæringssektoren. Regjeringen vil i 2015 blant annet legge frem en ny nasjonal realfagsstrategi med et tydeligere mål om at norske elever skal prestere bedre i realfagene. Utvikling av såkalte realfagskommuner blir et sentralt virkemiddel.

 
– De vil bli gitt faglig og økonomisk støtte for å få skoler og kommuner til å satse systematisk på realfag. Kommunene må sette seg klare mål for forbedringer slik at vi kan få det realfagsløftet vi trenger, sier kunnskapsministeren.

Regjeringen foreslår også å legge om grunnstipendordningen. Bare elever fra familier med dårlig økonomi vil få stipendet, men av disse vil mange få økt stipend. Regjeringen foreslår også å innføre behovsprøving av bostipendet. Det betyr at noen vil få lavere stipendsats.


Som en del av yrkesfagsatsingen foreslås det i budsjettet å bevilge 8 millioner kroner til kompetansehevingstiltak for yrkesfaglærere.

Til toppen