Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

En sterk forsvarer for opphavsretten

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Opphavsrett innad i EU reguleres av intet mindre enn ni direktiver, og det på et felt der utviklingen går raskt. For Helge Sønneland kommer det godt med å ha jobbet med dette helt siden 1970-tallet.

Etter mange år i Brussel er Helge Sønneland godt kjent i gatene. Her med EU-delegasjonens IKT-råd Fred-Arne Ødegaard. (Foto: Anders Aalbu, EU-delegasjonen)

Formelt er han pensjonist, men Helge Sønneland har på ingen måte sluttet å jobbe. I forrige uke var han i Brussel for å forelese for en gruppe masterstudenter fra Universitetet i Oslo, men benyttet naturlig nok også anledningen til å oppsøke noen av hans mange kontakter her i byen.

– Jeg treffer mange hyggelige og kunnskapsrike mennesker mens jeg er her. Det er jo ikke så lenge siden jeg var her på mer fast basis, så jeg føler meg på ingen måte utenfor, forteller Sønneland.

Fra januar 2007 til utgangen av 2012 var Sønneland spesialråd i Kulturdepartementet og fulgte med på utviklingen på opphavsrettsområdet i EU. Samtidig var han leder i EFTAs arbeidsgruppe for immaterialrett og opphavsrett, varemerker, patent og design i mer enn 20 år. I dag omtaler han seg selv lett beskjedent som rimelig oppdatert på området.

– For meg er det viktig å holde kontakten. Men det gjelder også fagdepartementene. De må holde seg à jour, og de må være proaktive, sier Sønneland.

Opphavsrettsdirektivet
EUs viktigste direktiv på området opphavsrett heter nettopp det – Opphavsrettsdirektivet. Det stammer fra 2001 og ifølge Sønneland gikk det noen år i etterkant der det skjedde lite, men nå har Kommisjonen kommet på banen.

– De har trengt en del tid for å få gjennomført disse direktivene på en skikkelig måte, og samtidig har det jo vært en veldig utvidelse i antall medlemstater, påpeker Sønneland.

Nylig har EU-kommisjonen gjennomført en offentlig konsultasjon om en mulig revisjon av opphavsretten. Det skjer kun kort tid før kommissærene skal fratre og et nytt Europaparlament skal velges.

– Jeg synes det er interessant at de helt bevisst setter i gang en offentlig konsultasjon vel vitende om den status som er, men jeg tror det er veldig fornuftig av kommisjonen å se fremover, og legge til rette for den diskusjonen som da kan starte på ordinær måte med parlamentsdiskusjoner. Og at det ligger et materiale klart når kommisjonen er nyoppnevnt og parlamentet er i gang igjen. Jeg er litt imponert over den jobben de påtar seg og spent på hva de kommer til, sier Sønneland.

Felles patentsystem
På et så internasjonalt område som opphavsrett er det viktig med europeisk samarbeid. For eksempel vedtok EU i desember 2012 innføringen av et felles europeisk system for patenter – noe patentsøkerne tidligere har vært nødt til å søke om i hvert enkelt land. Å få EUs medlemsland til å bli enige om slike systemer er krevende. Sønneland har en pragmatisk tilnærming.

– Det er vedtatt, og det skal iverksettes. De kommer til å få det til, avslutter Sønneland.

Til toppen