En verdig avslutning på dykkersaken

Stortinget vedtok 16. juni at tidligere nordsjødykkere skal tilbys en ny kompensasjon på 25 G, det vil si ca. 2,2 millioner kroner. Tilbudet som nå gis er den endelige politiske avslutningen av nordsjødykkersaken.

–Jeg er glad for at et samlet Storting har kommet frem til en god og verdig løsning i dykkersaken, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Arbeids- og sosialministeren foreslo å tilby nordsjødykkerne en ytterligere kompensasjon som gir en god totalløsning for å takke dem for innsatsen. Dette forslaget må ses i sammenheng med den kollektive og individuelle oppreisning og kompensasjon som dykkerne har fått tidligere.

–Jeg er meget godt fornøyd med at det nå er enighet i Stortinget om et tilbud på 25 G, det vil si cirka 2,2 millioner kroner, sier statsråden.

Tilbudet gis til de som oppfyller kriteriene som ble fastsatt av Stortinget i 2004. I tillegg vil også barn av avdøde dykkere, uavhengig av alder, ha krav på kompensasjonen.

Den enkelte dykker som ønsker å ta imot statens tilbud, må forplikte seg til ikke å gå videre med saken for domstolen, og avslutte eventuelle pågående rettsprosesser. Tilbudet vil stå ved lag i seks måneder etter at det er sendt ut.

Ordningen vil bli administrert av Arbeids- og velferdsetaten. Den enkelte dykker eller etterlatte vil bli kontaktet av etaten om tilbudet. Utbetalingene vil deretter skje så fort som praktisk mulig. 

 

Til toppen