Endelig avgjørelse i selsaken

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

WTOs ankeorgan har i dag endelig fastslått at EUs selforordning er i strid med sentrale bestemmelser i WTO-regelverket.WTOs ankeorgan har i dag endelig fastslått at EUs selforordning er i strid med sentrale bestemmelser i WTO-regelverket.
 
- Vi er fornøyd med at ankeorganet har konkludert med at EUs regler for handel med selprodukter er i strid med WTO-regelverkets grunnprinsipper om ikke-diskriminering, selv om vi ikke har fått gjennomslag for alle anførsler for øvrig. Vi er også tilfreds med at ankeorganet har kommet til at unntaket for «offentlig moral» ikke kan anvendes i dette tilfellet, sier utenriksminister Børge Brende.
 
I denne saken har Norge lagt vekt på at norsk selfangst er forsvarlig forvaltet, basert på biologiske anbefalinger om bærekraftige fangstkvoter og med strenge regler for dyrevelferd. Det har derfor vært viktig å få en objektiv vurdering av om det tiltaket EU innførte i 2010 er i strid med EUs WTO-forpliktelser.

EUs seltiltak kan sette en alvorlig presedens for handel med produkter som er høstet på en bærekraftig og ansvarlig måte.
 
- Det er nå fastslått at EU ikke kan innføre vilkårlige tiltak på denne måten. Jeg forventer nå at EU opphever tiltaket, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
 
Etter anmodning fra Norge og Canada ble det opprettet et WTO-tvisteløsningspanel i april i 2011. EUs selforordning setter opp svært strenge vilkår for omsetning av selprodukter i EU. Norske selprodukter oppfyller ikke disse vilkårene og har ikke vært omsatt i EU siden forordningen trådte i kraft i 2010.  Norge anket 24. januar 2014  deler av WTO-panelets rapport.

Mer informasjon om selsaken finnes her.