Endrer loven om skolebytte i mobbesaker

I statsråd i dag ble det fremmet en proposisjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven om skolebytte i mobbesaker.

I statsråd i dag ble det fremmet en proposisjon om endringer i opplæringsloven og privatskoleloven om skolebytte i mobbesaker. I forslaget til endringer i loven står det nå presisert at en elev som mobber kan flyttes til en annen skole.

Adgangen til å flytte den som mobber til en annen skole er gjort for å unngå at mobbeofferet blir nødt til å bytte skole. – I noen tilfeller klarer ikke skolene å stanse mobbingen til tross for at det er satt i verk tiltak. Av hensyn til den som er offer for mobbingen, skal det som en siste mulighet være aktuelt å flytte den eleven som mobber, til en annen skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Til toppen