Endring av forskrift om skogfond

Landbruks- og matdepartementet har 3. mars 2014 vedtatt endringer i § 9 i forskrift om skogfond.

Landbruks- og matdepartementet har 3. mars 2014 vedtatt endringer i § 9 i forskrift om skogfond. 

De viktigste endringene i forskriften er at skogeier må oppgi hvorvidt de er sertifisert, og etter hvilket system, og at det må bekreftes at skogeier har gjort en aktsomhetsvurdering, det vil si forsikret seg om at norsk lovgivning relatert til skogbruk er overholdt. I tillegg vil forskriften nå stille krav om at det skal registreres hvilke treslag som inngår i sortimentet også for lauvtre. Der det ikke er entydig hvilke treslag som inngår, skal det legges ved en treslagsliste. Det stilles også krav om å registrere kontraktsnummer eller annet referansenummer som identifiserer kontrakten.

 

Til toppen