Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av manøvreringsreglement i Åbjørvassdraget

NTE Energi AS og HelgelandsKraft AS har i dag fått endret manøvreringsreglement for Kolsvik kraftverk i Åbjøravassdraget i Bindal kommune i Nordland. Et manøvreringsreglement setter rammene for kraftverkets bruk av vannføringen i vassdraget. Formålet med endringen som nå er vedtatt er å redusere skadene på fiskebestanden som har oppstått på grunn av reguleringen.

- Ved å øke minstevannføringen i dette vassdraget bedrer vi forholdene for laks og sjøørret på utbyggingstrekningen. Regjeringen er opptatt av å balansere ønsket om økt kraftproduksjon med hensynet til villaksen i våre vassdrag, sier olje- og energiminister Tord Lien.  

Det skal nå slippes en minstevannføring på 7 m3/s mellom 1. juli og 15. september.  I tillegg skal habitatforbedrende tiltak gjennomføres i Åelva, for å sikre at man reduserer dødeligheten blant laks- og ørretunger i vassdraget. Endringen medfører et krafttap på om lag 3 gigawattimer (GWh).

Da konsesjonene til utbygging av Kolsvik kraftverk ble gitt i 1976 og 2000 ble det ikke satt vilkår om minstevannføring. Fra 2002 har sykdommen profilerativ kidney disease (PKD) medført betydelig dødelighet av laks- og ørretyngel i vassdraget, i perioder med lav vannføring og høye vanntemperaturer. Problemene med sykdommen har inntruffet i Åelva, som er den nedre delen av Åbjøravassdraget, mellom Åbjørvatn og fjorden.

Til toppen