Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring i forskrift

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag vedtatt en Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv.

Endringen i forskriften er en gjennomføring i norsk rett av forordning (EU) nr. 316/2014 om anvendelse av traktatens artikkel 101 nr.3 på grupper av teknologioverføringsavtaler.

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv trer i kraft 13.desember.

Les endringsforskriften her

Til toppen