Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene

Regjeringens budsjettforslag og stortingsbehandlingen av forslaget har ført til endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene

På bakgrunn av innstillingen fra Kommunal- og forvaltningskomiteen, vedtok Stortinget 9. desember endelig fordeling av rammetilskuddet.

Regjeringens budsjettforslag og stortingsbehandlingen innebærer endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene.

Fordeling av rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner for 2015 (pdf)
 


Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen