Endringer i regelverket for tilskudd

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har vedtatt endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Saken har vært på høring. Endringene i forskriften trer i kraft straks, og vil bli gjort gjeldende fra og med tilskuddsåret 2015. 

Se forskriften her

Les følgebrevet her.

Til toppen