Endringer i reglene om fiske av makrell

Nærings – og fiskeridepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift om regulering av makrell i 2014 og i forskrift om kvotefaktorer i fisket etter makrell i 2014.

Endringene innebærer at restkvantumet i avsetningen til et fiske av makrell i Nord-Norge tilbakeføres og refordeles som ordinær kvote i de respektive flåtegruppene for inneværende år.

Bakgrunnen for endringen er at de fartøygruppene med restkvantum har et pågående fiske i mer sørlige områder, og at det erfaringsmessig er lite makrell i nord på denne tiden av året.

Til toppen