Energikonferanse i Brussel 25. september

Olje- og energiminister Tord Lien og visepresident i Europakommisjonen Günther Oettinger vil være hovedtalere på energikonferansen som arrangeres i Brussel torsdag 25. september.

Konferansen vil ta for seg temaer knyttet til utviklingen av de europeiske kraftmarkedene og gassmarkedene. Energiforsyningssikkerhet vil bli diskutert, og det samme vil utfordringer med økt uregulerbar fornybarproduksjon i Europa.

Påmelding til konferansen. Mer informasjon om konferansen.

Olje- og energiminister Tord Lien og visepresident i Europakommisjonen Günther Oettinger (Foto: OED)

 

Til toppen