Enige om Schrøderhaugen

Næringsminister Monica Mæland og Statsbygg er enige om at Brønnøysundregistenes nye bygg skal bygges ved Schrøderhaugen.

- Jeg har hatt et konstruktivt møte med Statsbygg i dag. Vi er fortsatt enige om at den sør-vestlige delen av Schrøderhaugen er det beste stedet for det nye bygget til Brønnøysundregistrene, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringsministeren inviterte Statsbygg-sjef Harald Vaagaasar Nikolaisen til et møte i Nærings- og fiskeridepartementet. Bakgrunnen var den siste tidens sterke lokale debatt om lokalisering av nytt bygg for Brønnøysundregistrene.

På dagens møte bekreftet Statsbygg at de mener Schrøderhaugens sør-vestlige del er det beste stedet for et nytt registerbygg. Det er ikke er kommet nye momenter som tilsier en annen vurdering. Derfor arbeider Statsbygg med flere alternativer i dette området.

Statsbygg vil i løpet av juni legge frem en anbefaling om hvordan den konkrete tomten best kan utnyttes. Målet er at Brønnøysundregistrene kan flytte inn i det nye bygget innen utgangen av 2020.

 

 

Til toppen