Enighet i lønnsoppgjøret i staten

- Jeg vil gi partene ros for at det er oppnådd enighet i lønnsoppgjøret innenfor en forsvarlig økonomisk ramme, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Vi er særlig fornøyd med at vi har fått på plass en avsetning til lokale lønnsforhandlinger. Dette betyr mer handlingsrom for ansatte, tillitsvalgte og arbeidsgivere på den enkelte arbeidsplass, sier Sanner.

LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne kom mandag til enighet med staten under meklingen i årets lønnsoppgjør. Oppgjøret har en ramme på 3,3 prosent og innebærer dermed en lønnsvekst som ligger innenfor de rammene som konkurranseutsatt sektor legger.

- Det har vært en lang og krevende mekling, og jeg vil gi partene og Riksmekleren ros for godt og konstruktivt arbeid, sier Sanner.

- Det er gitt store generelle tillegg og en god avsetning til lokale forhandlinger. Dette sikrer at alle får opprettholde kjøpekraften, samtidig som virksomhetene gis et nødvendig handlingsrom til å drive en aktiv og målrettet lønns- og personalpolitikk. Staten har derfor lagt vekt på å øke denne andelen, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon 22 24 25 00

Pressemeldingen er oppdatert 27.05.2014

Til toppen