Enklere å ansette midlertidige

- Fast ansettelse skal fortsatt være hovedreglen i norsk arbeidsliv, men regjeringen ønsker at det skal bli enklere å ansette midlertidig, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.


- Fast ansettelse skal fortsatt være hovedreglen i norsk arbeidsliv, men regjeringen ønsker at det skal bli enklere å ansette midlertidig, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

I anledning høringsfristen 25. september arrangerer LO i dag en politisk streik mot regjeringen og forslaget om endringer i arbeidsmiljøloven. Statsråden ønsker å komme fagbevegelsen i møte.

Vi spille på lag med LO
- Jeg kan bekrefte at det vil bli endringer i arbeidsmiljøloven. Men jeg vil spille på lag med fagbevegelsen for å få på plass et best mulig regelverk for å hindre misbruk, sier Eriksson.

Regjeringen varslet allerede i sin politiske plattform enkelte oppmykninger i reglene for midlertidige ansettelser. I høringsnotatet som ble sendt fra regjeringen før sommeren drøftes det flere mulige alternativer, som har det til felles at de skal hindre misbruk av arbeidstakerne og sørge for et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv.

Karanteneperioder for bedriftene
-Det skal ikke være adgang til å ansette samme arbeidstaker flere ganger etter hverandre. Det blir ikke mulig å erstatte arbeidstakere med en annen midlertidig ansatt, og vi ønsker også å innføre karanteneperioder for bedriftene. Under karantenen vil det ikke være adgang til å inngå ny avtale om midlertidig ansettelse for utførelse av samme oppgaver – verken med samme eller en annen arbeidstaker, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. 


Les alle høringsuttalelsene her.

Til toppen