Enklere å destruere ulovlige legemidler

Import av falske og ulovlige legemidler på internett utgjør en betydelig fare for helsen. Nå skal det bli enklere for tollmyndighetene å destruere disse legemidlene.

Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring et forslag om hvordan tollmyndighetene skal kunne beslaglegge og destruere falske eller ulovlige legemidler.

– Den store importen av falske og ulovlige legemidler utgjør en betydelig fare for den enkeltes helse og folkehelsen. Nå foreslår vi å legge til rette for en mer effektiv håndtering og destruksjon av ulovlig importerte legemidler, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Når tollmyndighetene mistenker at forsendelsen inneholder ulovlige eller falske legemidler foreslås det at sendingen holdes tilbake av posten eller andres forsendelsesselskaper. Forsendelsesselskapet skal sende varsel til importøren om at legemiddelet vil bli vurdert beslaglagt og destruert. Importøren får frist på ti dager til å uttale seg i saken. Etter at fristen er gått ut er det tollmyndighetene eller Legemiddelverket som avgjør om legemiddelet skal destrueres.

– Mer effektiv beslagleggelse og destruksjon er ett virkemidler i kampen mot falske og ulovlige legemidler. Mer enn halvpartene av legemidler som selges over internett er falske, derfor er det også viktig at hver enkelt av oss tar ansvar for egen helse og kjøper legemidler fra godkjente salgssteder, sier Høie.

Høringsfristen er 27. oktober 2014.

Les høringsdokumentene for at det skal bli enklere for tollmyndighetene å destruere ulovlige legemidler

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen