Enklere å få tilbakebetalt reiseutgifter

Det skal bli enklere å få tilbakebetalt utgifter til pasientreiser. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det skal stilles færre krav til dokumentasjon og at det skal bli mulig å sende inn krav elektronisk.

- Dette er et ledd i arbeidet med å gjøre helsetjenesten mer pasientvennlig og mindre byråkratisk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Pasienter har rett til å få dekket nødvendige reiseutgifter til og fra offentlig finansiert behandling. Dagens ordning oppleves som tungvint av både pasienter og helseforetak.

Pasientene må fylle ut detaljerte skjemaer om reisen og legge ved kvitteringer og dokumentasjon på oppmøte. Kravet om tilbakebetaling kan ikke sendes elektronisk. Helseforetakenes senter for pasientreiser (Pasientreiser ANS) mottar omlag 100 kilo post hver dag og 800 000 konvolutter årlig.

Regjeringen ønsker å fornye ordningen, og sender nå forslag til endringer i loven og en helt ny forskrift sendes nå på høring.

Dette er noen av endringene som foreslås:

  • Pasientene kan velge å sende krav om refusjon elektronisk.
  • Pasientene slipper å innhente dokumentasjon på at de har vært til behandling. Det henter pasientreisekontorene fra eksisterende registre.
  • Pasientene får som hovedregel dekket en standard kilometergodtgjørelse i stedet for kostnaden ved billigste rutegående transport.

Anslag viser at det kan være mulig å oppnå besparelser på om lag 40-50 millioner kroner årlig ved å forenkle ordningen.

- Ved å forenkle og forbedre helsetjenesten kan vi bruke mer ressurser på helsehjelp som kommer pasientene til gode, sier Bent Høie.

Det legges opp til at en elektronisk løsning kan bli tilgjengelig for innbyggerne via "Min helse" på helsenorge.no.

Les forslaget om å forenkle tilbakebetalingen av pasientreiser

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen