Enklere og billigere patentering

Fra 1. januar 2015 blir det enklere og billigere å gjøre europeiske patenter gjeldende i Norge. – Med disse lovendringene sørger Justis- og beredskapsdepartementet for at patentering blir enklere og rimeligere for næringslivet, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen.

Fra 1. januar 2015 blir det enklere og billigere å gjøre europeiske patenter gjeldende i Norge.
– Det er gode nyheter for næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

Med virkning fra 1. januar tiltrer Norge London-overenskomsten til Den europeiske patentkonvensjonen og endrer den norske patentloven.

– Med disse lovendringene sørger Justis- og beredskapsdepartementet for at patentering blir enklere og rimeligere for næringslivet, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Vidar Brein-Karlsen.

– Det blir færre krav til oversettelse av europeiske patenter, samtidig som det åpnes for å bruke engelsk i patentsøknader i Norge, sier Brein-Karlsen.

For europeiske patenter på engelsk er det kun patentkravet som skal oversettes til norsk etter at endringene trer i kraft.  Patentkravene er avgjørende fordi de definerer hva som er omfattet av patentet. Er patentet meddelt på fransk eller tysk, må også beskrivelsen oversettes til norsk eller engelsk.

Etter nyttår kan også norske søknader om patent i Norge leveres og behandles på engelsk. Dette omfatter også internasjonale patentsøknader som videreføres i Norge. Slike patenter vil da meddeles på engelsk. Patentkravene må fortsatt oversettes til norsk.

– Å forholde seg først og fremst til kun et språk i søknader for patent er gunstig for nyskapende selskaper, særlig små og mellomstore bedrifter, sier Mæland.

Ikrafttredelse av lovendringene fra 1. januar 2015 og tilhørende endringer i patentforskriften er fastsatt i dag.

De reduserte kravene til oversettelse vil gjelde for europeiske patenter der Det europeiske patentverkets kunngjøring av at patentet er meddelt skjer etter 1. januar 2015.

Pressekontakter:

For næringsministeren: Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post tvi@nfd.dep.no  

For Justis- og beredskapsdepartementet: Linda Hafstad, mobil 470 38 968, e-post linda.hafstad@jd.dep.no

 

Til toppen