Enklere regler for utvisning av utilregnelige utlendinger

– Regjeringen vil forenkle gjennomføringen av utvisninger som gjelder utilregnelige utlendinger som er dømt til tvungen omsorg eller tvungent psykisk helsevern, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). I statsråd i dag fremmet regjeringen forslag til lovendringer som gjør dette mulig.

– Regjeringen vil forenkle gjennomføringen av utvisninger som gjelder utilregnelige utlendinger som er dømt til tvungen omsorg eller tvungent psykisk helsevern, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). I statsråd i dag fremmet regjeringen forslag til lovendringer som gjør dette mulig.

I dag er det komplisert å gjennomføre en utvisning av en utilregnelig utlending som er idømt en strafferettslig særreaksjon. Resultatet er at flere blir sittende lenger i en institusjon enn nødvendig. Regelendringene som legges frem i dag bedrer muligheten for at utsendelsen gjennomføres raskt og på en god måte, sier justis- og beredskapsministeren.

Regjeringen foreslår endringer i utlendingsloven som gir en nærmere anvisning på behandlingen av saker om utvisning av utlendinger som er idømt en strafferettslig særreaksjon.

Det foreslås også en endring i straffeloven som omhandler midlertidig opphør av den strafferettslige særreaksjonen som følge av utvisningen. Overføring til fortsatt utholdelse av særreaksjonen i en annen stat er i praksis meget vanskelig å få til.

I tillegg foreslås en særskilt hjemmel i helsepersonelloven som åpner for overføring av helseopplysninger til utlendingsmyndighetene i forbindelse med behandlingen av utvisningssaken, samt til helse- og omsorgstjenesten i den staten utlendingen skal utvises til. Dette kan være avgjørende for gjennomføringen av utvisningsvedtaket og dessuten også muliggjøre tilretteleggelse for best mulig oppfølgning av domfelte der.

Til toppen