Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Enova støtter pilotprosjekt på Karmøy

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Enova har besluttet å tildele 1,55 milliarder kroner i investeringsstøtte til uttesting av Hydros nye teknologi for produksjon av aluminium på Karmøy.

Ved hjelp av 60 nye elektrolyseceller skal pilotanlegget kunne produsere om lag 70 000 tonn aluminium årlig basert på teknologi tidligere utprøvd i mindre skala ved Hydros anlegg i Årdal. Teknologien som skal anvendes i prosjektet kan bidra til at fremtidens aluminiumsproduksjon blir både mer energieffektiv og klimavennlig.

- Jeg er svært fornøyd med at det er stor interesse for Enovas energi- og klimateknologisatsing. Det er helt nødvendig å realisere nye teknologiske løsninger som gir reduserte utslipp av klimagasser. Samarbeidet mellom Enova og Hydro er gode nyheter både i arbeidet med å utvikle mer klimavennlige løsninger, og for norsk industri. I dag ser vi begynnelsen på et veldig spennende prosjekt, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I forbindelse med klimaforliket fikk Enova utvidet mandat til en styrket satsing på energi- og klimateknologi. Målet er at satsingen blant annet skal bidra til en reduksjon av klimagassutslipp og bygge opp under utvikling av nye, energieffektive løsninger. Blant annet fikk Enova mandat til å gi støtte til fullskala produksjonslinjer i industrien som et ledd i satsingen på utvikling av ny energi- og klimateknologi.

Mer informasjon finnes på Enovas hjemmesider.

Enova SF er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet og et viktig verktøy i satsingen på en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. Enova tar selv beslutning i enkeltsaker. Olje- energidepartementet deltar ikke i behandlingen av enkeltsaker og er ikke klageinstans for beslutninger fattet av Enova.

Olje- og energiminister Tord Lien sammen med adm. direktør Nils Kristian Nakstad fra Enova (midten) og Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg (t.h) under dagens pressekonferanse (foto: HSI / OED).