Entra noteres på Oslo Børs i morgen

Eiendomsselskapet Entra tas opp til notering på Oslo Børs, fredag 17. oktober.

Dette blir den første børsnoteringen av et statlig eid selskap siden Cermaq i 2005.

Representanter fra selskapet ringer i børsbjellen klokken 09.00. Næringsminister Monica Mæland deltar også. Deretter vil Entra holde en kort presentasjon av selskapet. Presentasjonen starter klokken 09.05 og er åpen for presse og publikum.

Entra ASA noteres på Oslo Børs under ticker ENTRA.

Presse som har behov for å rigge opp foto på forhånd, bes kontakte kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs.

 

Om Entra

Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Entra eier og forvalter cirka 1,3 millioner kvadrat-meter, fordelt på 107 bygg, hovedsakelig lokalisert i Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. Ved utgangen av andre kvartal 2014 hadde eiendomsporteføljen en markedsverdi på cirka 27 milliarder kroner. Entra har fram til børsnotering vært heleid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.

Til toppen