Entreprenørskap blant innvandrere

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer i samarbeid med Kompetansesenter for distriktsutvikling og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, til lunsjseminar om entreprenørskap blant innvandrere fredag 14. november.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer i samarbeid med Kompetansesenter for distriktsutvikling og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, til lunsjseminar om entreprenørskap blant innvandrere fredag 14. november.

Muligheten til å etablere sin egen virksomhet kan ha en særlig viktig betydning på mindre steder, der jobbmulighetene kanskje er færre og mindre varierte. Det kan også være viktig for beslutningen om å bli boende på sted.

Forskeren Maj Camilla Munkejord vil dele erfaringer og betraktninger fra sin forskning på temaet ”entreprenørskap blant innvandrere”.

Det vil også bli mulighet til å høre om praktiske erfaringer fra både Innovasjon Norges og IMDis regionale etablererkontorer, og vurderinger av hva dette betyr for kommunenes rolle som førstelinjetjeneste for entreprenørskap.